page header image

Adatkezelési tájékoztató

Ki vagyok? Ki az adatkezelő?

A weboldalom címe: http://lefutomcoaching.hu.
Email címe: info@lefutomcoaching.hu

A weboldal kezelője és adatkezelő: Ráki Tamás

Melyek azok a személyes adatok, amiket a weboldal gyűjt és milyen céllal gyűjti ezeket?

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Google Analytics

A weboldal Google Analytics követőkódot használ. A LefuTom Coaching honlappal kapcsolatos olvasási szokásaidat és még inkább az olvasói igényekre szabott tartalmak előállítására szolgál ez a kód.
Az oldalt zavartalanul tovább tudod böngészni, ha nem járulsz hozzá ennek a sütinek a használatához.

További információk

Adataid (név, email cím) a hírlevélhez, valamint az e-book letöltéséhez szükséges.

E-mail címed megadásával feliratkozhatsz hírlevelemre. E-mailben küldök tájékoztatást díjmentes programjaimról, új blogbejegyzésekről, szakmai újdonságokról. Minden e-mail tartalmaz leiratkozó linket, hogy bármikor leiratkozhass.

Az e-mail címed események, programok szervezésekor a kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen adatokat, elérhetőségeket használom. Adataidat arra a célra használom, amire megadtad őket, soha nem adom el másnak.

Ezt a weboldalt működtetem, mérem a használatát, célzott online marketing kampányokat is folytatok.

Ha kéred, kiadom vagy törlöm adataidat.

Adatkezelési tájékoztató:

Ráki Tamás a lefutomcoaching.hu weboldalon (továbbiakban Honlap) honlapot üzemeltet, melynek során a Honlapra látogatók (továbbiakban Felhasználó) adatait kezeli. Ezúton tájékoztatom a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt adatokról, az adatkezeléssel kapcsolatos elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. Kérjük, figyelmesen olvasd végig az Adatkezelési tájékoztatót.

Az adatkezelésre

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján

Az adatkezeléshez való hozzájárulást Felhasználó kétféleképpen adja meg:

 1. az űrlapok kitöltésével, regisztrációval, a Honlap szolgáltatásainak igénybe vétele során kifejezetten rendelkezésre bocsát adatokat
 2. a Honlap használata, a Honlapra látogatás során ad meg technikai adatokat

Hogyan kezelem az adatokat?

Hírlevélre feliratkozás során megadott adatok

 • Név
 • E-mail cím

A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Honlapon, az Adatkezelő nem ellenőrzi a megadott személyes adatok valódiságát, azokért kizárólag az azt megadó Felhasználó felel. E-mail címe megadásakor a Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást a megadott e-mail címről.

Az adatkezelés célja

 • A Felhasználónak a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása
 • Kapcsolattartás a Felhasználó tájékoztatása, felmerülő problémák elhárítása és a szolgáltatások teljesülése  érdekében,
 • A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítás,  egyéb szolgáltatásokra jelentkezések nyilvántartása és a szolgáltatások teljesítése,
 •  Számlázás megvalósítása,
 • Információnyújtás, válaszadás a Felhasználó megkeresésére, kérdésére
 • Elektronikus hírlevelek küldése, amelyek a LefuTom Coaching szolgáltatásairól, programjairól, nyújtanak tájékoztatást, egyéb szakmai anyagokat tartalmaznak és amelyek küldéséhez a Felhasználók hozzájárultak.

Az adatkezelés időtartama:

Amíg a Felhasználó nem vonja vissza hozzájárulásukat

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Jogszabály alapján:

Szerződés megszűnését, vagy teljesítését követően is kötelesek vagyunk kezelni az adatokat, amelyek a számlázáshoz szükségesek.

 Az adatokat megismerők köre:

Az adatokat az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozók ismerik meg. Azokban az esetekben, amikor jogszabály erről nem rendelkezik, harmadik félnek csak a Felhasználók kifejezett hozzájárulásával adunk meg olyan adatokat, amelyek alkalmasak a Felhasználók azonosítására.

 Adatfeldolgozók megnevezése:
 • Könyvelés
 • Tárhelyszolgáltatás

A Felhasználók jogai

Tájékoztatás joga

 •  A Felhasználó tájékoztatást kérhet a kezelt adatairól. A tájékoztatáskérés kiterjedhet kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatokat.
 •  Tájékoztatás e-mailen küldött levélben kérhető a személyazonosság igazolásával és levelezési cím megadásával. A tájékoztatási kérelemre az adatkezelő legkésőbb 30 napon belül válaszol írásban.

Helyesbítés joga

 •  A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, módosítását.
 •  Helyesbítés e-mailen küldött levélben kérhető a személyazonosság igazolásával és levelezési cím megadásával. Az Adatkezelő haladéktalanul elvégzi a helyesbítést, és ennek tényéről tájékoztatja a Felhasználót írásban.

Törlés vagy korlátozás joga

 •  A Felhasználó kérheti adatai részleges vagy teljes törlését valamint korlátozását az e-mailen küldött levélben a személyazonosság igazolásával és levelezési cím megadásával. Az adatkezelő a kérelem beérkezése után elvégzi a kért adatok törlését és erről tájékoztatja a Felhasználót.
 •  Az Adatkezelő törlés helyett korlátozhatja az adatok felhasználását, ha a Felhasználó kéri. Korlátozásra kerülhet sor akkor, ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok helyességét vagy az adatkezelés megalapozottságát, vagy bár az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli adatai kezelését egyéb okokból.  A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta vagy megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az értintett jogos indokaival szemben.
 • A Felhasználó bármikor kérheti, hogy az adatkezelő ne küldjön a számára hírlevelet. A hírlevélről a Felhasználó a hírlevél alján található leiratkozó link segítségével iratkozhat le, vagy kérheti e-mailben.  Az adatkezelő törli a hírlevél adatbázisból a Felhasználót. Ha a hozzájárulás visszavonása kifejezetten csak a hírlevél küldést érinti, az egyéb szolgáltatások nyújtása érdekében az Adatkezelő jogosult a Felhasználó adatait továbbra is kezelni.

Tiltakozás joga

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai felhasználása ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor

Az Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja, ha a tiltakozást megalapozottnak találja, az adatkezelést megszünteti és a személyes adatok használatát korlátozza, a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
E-mail: info@lefutomcoaching.hu

Hogyan kezeljük a Honlapra látogatás során megadott technikai adatokat?

A kezelt adatok köre:

 •  A Honlap látogatása, használata során a Felhasználó által kifejezetten megadott, a fent leírtak szerint kezelt adatokon túl az Adatatkezelő nem gyűjt személyes adatokat, ami alapján a felhasználó személyazonossága beazonosítható lenne.
 •  Honlapra való belépéssel, a honlap menüjének használatával, kilépéskor automatikusan generált adatok jönnek létre és ezeket a rendszer automatikusan gyűjti. Ezeket az adatokat személyes adatokkal nem kapcsolja össze az Adatkezelő. Ezekhez az adatokhoz az Adatkezelő és a külső szolgáltatók férnek hozzá.
 •  Az Adatkezelő a honlap látogatottságának méréséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetéseinek eredményességéhez külső szolgáltató által biztosított programokat használ (Google Analytics és Facebook Remarketing)
 •   A Honlapra tett látogatással a Felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a fent nevezett külső szolgáltatók által biztosított programjain keresztül cookie-kat használjon, amelyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak.

Az adatkezelés célja:

 •  Az Adatkezelő a gyűjtött adatokat arra használja, hogy a Honlapot megfelelően működtesse, az esetleges visszaéléséket megelőzze, monitorozza a Honlap forgalmát, fejlesztési és statisztikai céllal.
 •   Az Adatkezelő a Google Analytics programot statisztikák létrehozására használja (a Honlap látogatóinak száma, a Honlapon töltött idő hossza, egyéb látogatottsági adatok). Facebook Remarketing használata eredményeként a Honlap meglátogatása után külső szolgáltató (Facebook) hirdetéseket helyezhet el különböző weboldalakon. A remarketing azt jelenti, hogy külső szolgáltatók cookie-k segítségével tárolják a Felhasználónak a Honlapon tett látogatásait, így ezek alapján személyre szabott hirdetéseket jelenítenek meg a Felhasználónak. A külső szolgáltatók adatkezelésével kapcsolatban az általuk meghatározott adatvédelmi irányelvek a meghatározók.

I.2.1.  Cookie beállítások kezelése:

 • A Felhasználó saját böngészőjében módosíthat a cookie-k beállításain, vagy le is tilthatja azokat. A böngésző eszköztárától függően a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban található meg ez a lehetőség.
 • A Felhasználó letilthatja a Google cookie-használatát a személyes fiókjához kapcsolódó Hirdetésbeállítások alatt. További információk a Google Adatvédelem oldalon.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli és minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítja azok védelmét:

 • Megteszi a szükséges technikai lépéseket, hogy az adatok védettek legyenek.
 • Kialakítja és ellenőrzi azokat a folyamatokat és szabályokat, amelyek biztosítják, az adatok védelmét.
 • Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést. Az kezelt adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók ismerhetik meg, az adatkezelő nem adja át az adatokat olyan harmadik félnek, amelyik nem rendelkezik az adatok megismeréséhez szükséges jogosultsággal.
 • Az adatkezelő nem gyűjt különleges személyes adatot. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.
 • Az adatkezelő nem gyűjt 16 év alatti személyekről személyes adatot, a Honlapon található űrlapok kitöltésére 16 év alatti személy nem jogosult.
 • Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, és ennek következményei miatt az Adatkezelőket nem terheli  felelősség.

A Felhasználók jogérvényesítési lehetőségei

Ha bármilyen észrevétele, kérése van a LefuTom Coaching honlap adatkezelésével kapcsolatban, kérlek, írd meg az  info@lefutomcoaching.hu e-mailcímre

Adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítésre két eljárás kezdeményezésére van lehetőség:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: https://naih.hu/ telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
 • Bírósági eljárás keretében. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

V. Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális Tájékoztatóról a Felhasználó a lefutomcoaching.hu Adatkezelési tájékoztató pontja alatt tájékozódhat folyamatosan.

Túlsúlytól a maratonig és sokkal tovább: önmagamig.